El tancament patronal és una facultat de l’empresari contemplada dins de les mesures generals de conflicte col·lectiu, a diferència del dret de vaga que es configura com un dret fonamental.

El tancament patronal només es permet quan concorrin alguna de les següents circumstàncies:

a) Existència de notori perill de violència per a les persones o de dany greu per a les coses. Ha de ser notori, real, imminent i actual, basat en circumstàncies objectives i no en meres conjectures o suposicions.
b) Ocupació il·legal del centre de treball o de qualsevol de les seves dependències, o perill cert que aquesta es produeixi.
c) Que el volum de la inassistència o irregularitats en el treball impedeixin greument el procés normal de producció. El nombre d’absències a la feina sigui de tal magnitud que, bé per raons qualitatives quan els vaguistes ocupen llocs neuràlgics en la cadena de producció, bé per pures raons quantitatives, impedeixin el procés productiu. Que l’impediment del procés de producció sigui greu, en el sentit que no pugui organitzar-se mínimament, o el que és el mateix, que el seu desenvolupament quedi paralitzat fins al punt que no sigui possible donar ocupació efectiva als que exerceixen el seu dret al treball .

S’haurà de comunicar l’adopció de la mesura a l’autoritat laboral en el termini de 12 hores.

Els efectes laborals de la situació de tancament patronal són la suspensió de la relació laboral sense dret a la percepció del salari i la situació d’alta especial en la Seguretat Social.

El tancament s’ha de limitar al temps indispensable per assegurar la represa de l’activitat de l’empresa o per a la remoció de les causes que el van motivar, podent finalitzar a iniciativa de l’empresari que reobre el centre de treball quan desaparegui el perill de violència o danys o d’ocupació del centre de treball o quan es reincorporen a la feina treballadors en nombre suficient per superar l’impediment greu del procés normal de producció. També pot finalitzar:

– a instància dels treballadors quan el comitè de vaga així ho sol·liciti per no concórrer les causes que el van determinar;

– per requeriment de l’autoritat laboral, d’ofici o a instància dels treballadors quan no concorri motiu legal de tancament segons el parer de l’autoritat laboral, o per considerar que el tancament va estar inicialment justificat però han desaparegut les causes que el van motivar.

En el supòsit de procedir al tancament del centre de treball sense concórrer una causa justa pot incórrer en responsabilitats administratives, penals i civils o laborals.

Constitueixen infraccions administratives, sancionables per l’administració laboral, les següents conductes de l’empresari:

El tancament del centre de treball, quan lesioni el dret de vaga dels treballadors. Multa de 626-6.250 €

La negativa a la reobertura del centre de treball en el termini establert, quan fos requerit per l’autoritat laboral competent. Multa de 6.251-187.515 €

Serveis mínims

Quan la vaga afecti empreses encarregades de la prestació de qualsevol tipus de serveis essencials de la comunitat, l’autoritat governativa té la potestat i el deure de dictar les mesures necessàries per garantir el manteniment dels esmentats serveis.

És a l’autoritat governativa a qui correspon determinar quins són els serveis essencials per a la comunitat que no poden quedar paralitzats per complet en cas de vaga i les condicions en què han de prestar-se en una vaga determinada.

Es consideren serveis essencials per a la comunitat, entre d’altres, els següents:

Serveis públics de la radiodifusió sonora i la televisió, Servei de producció i subministrament d’energia elèctrica. Serveis de transport públic. Serveis de seguretat. Residències d’ancians. Serveis de salvament marítim. El sector hospitalari, etc.

Finalment indicar que quedem a la seva disposició per a les tramitacions corresponents en el cas que es produeixi el tancament patronal.

 

Badalona 6 de març de 2018.

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.