PODEN DENUNCIAR A LA SEVA EMPRESA DAVANT HISENDA?

És probable que hagi sentit casos d’ex treballadors o altres persones que  amenacen amb denunciar a una empresa davant d’Hisenda.

Com funciona aquest tipus de denuncies?..

Hi ha situacions, com quan una empresa té problemes amb un proveïdor pel pagament d’una factura, o amb un treballador al qual acomiada per motius disciplinaris (molt de compte amb el comptable), i descontents amenacen amb denunciar a l’empresa al·legant suposades irregularitats fiscals.

Doncs sàpiga que qualsevol persona pot presentar una denúncia davant d’Hisenda i, de fet, és senzill fer-ho:

  • La denúncia es pot tramitar des del web d’Hisenda.
  • Els motius més generals poden ser factures o tickets no declarats, programes informàtics per la ocultació de vendes, lloguer d’immobles no declarats, o qualsevol altre concepte.
  • La denúncia pot presentar-la de forma anònima, o sigui, sense indicar cap dada de persona o empresa.
  • La denúncia serà analitzada i, depenent dels documents que s’acompanyin per justificar els fets denunciats, la inspecció pot iniciar una comprovació de l’empresa.

Si la denúncia es considerés infundada s’arxivaria sense més.

  • El denunciant no és part interessada i Hisenda no l’informaria del resultat de la inspecció.

Sempre és recomanable prevenir aquestes situacions, limitant l’accés a la documentació i informació de la seva empresa al personal estrictament necessari.

A Lladó Grup Consultor comptem amb especialistes en l’àrea fiscal que li assessoraran en temes sobre l’Impost de Societats.

T’esperem a Lladó Grup Consultor

C/ Sant Domènec, 39-41

08911 – Badalona  consultor@lladogrup.com

www.lladogrup.com/arees-practica/area-fiscal/

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista