NOVETATS EN ELS PLANS DE PENSIONS 

En la planificació per una futura jubilació, està bé contemplar mecanismes paral·lels privats (com són plans de pensions) a les cotitzacions a la Seguretat Social, per tenir dret al cobrament d’una pensió pública, que en molts casos són escasses.

S’han produït modificacions legals interessants respecte als plans de pensions que tinguin més de deu anys d’antiguitat:

  • A partir de 2015 es poden recuperar les aportacions a plans de pensions que tinguin més de deu anys d’antiguitat.
  • Es va establir que els drets consolidats per aportacions realitzades fins el 2015 podrien retirar-se a partir de 2025.
  • Molt recentment s’ha aprovat que el cobrament dels drets consolidats en els casos anteriors no tindran cap límit. Per tant, vostè podrà optar per recuperar-los de cop en un mateix exercici, en diversos anys, cobrar una part en un exercici i la resta en la jubilació, etc.  Li recordem que també es poden recuperar els drets consolidats abans de la jubilació en casos excepcionals:
    • Atur de llarga durada.
    • Malaltia greu.

Per últim també recordar-li la gran desgravació que suposen els plans de pensions en la seva declaració de renda.

Lladó Grup Consultor comptem amb especialistes en l’àrea fiscal que li assessoraran en aquests temes.

T’esperem a

c/ Sant Domènec, 39-41

08911 Badalona – consultor@lladogrup.com

www.lladogrup.com/arees-practica/area-fiscal/ 

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista