NO OBLIDI RECLAMAR LA CLÀUSULA SÒL

És reclamable i exigible la devolució dels diners pagats indegudament per aplicació de la CLÀUSULA SÒL.

LLADÓ GRUP CONSULTOR és un despatx pioner en la reclamació de clàusules abusives en els contractes financers i, en particular, de la clàusula sòl, obtenint sentències favorables per als nostres clients.

Què és la Clàusula Sòl?

La Clàusula Sòl és una clàusula inclosa en molts contractes hipotecaris que estableix un interès mínim a pagar en les mensualitats de la hipoteca, independentment de l’interès marcat pel mercat. Segons la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 21 de desembre de 2016, les entitats bancàries hauran de retornar les quantitats pagades de més per motiu d’aquesta clàusula des de la data de formalització de la hipoteca.

Com reclamar i què és necessita?

Després de la publicació del Reial Decret-Llei d’1/2017 de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl, convé, almenys, intentar la via implementada per aquest Decret. Per a això, serà necessari reclamar al banc la devolució de l’import mitjançant reclamació extrajudicial preparada per l’advocat.

A partir d’aquí, l’entitat bancària disposa de TRES MESOS per efectuar la devolució del pagat de més i els interessos legals. Una vegada que el consumidor realitza la reclamació dins d’aquest sistema, ha d’esperar aquests tres mesos al fet que l’entitat bancària li retorni els diners o li rebutgi expressament la reclamació per poder instar la demanda judicial.

Transcorreguts els anteriors terminis o obtingut el rebutgi de la reclamació, només queda reclamar judicialment. Per fer-ho, n’hi ha prou amb disposar dels documents que acreditin l’aplicació de la clàusula sòl i haver intentat la reclamació amistosament sense èxit, així com l’escriptura de préstec hipotecari.

Cal tenir en compte també que el Consell General del Poder Judicial ha habilitat uns Jutjats Especialitzats a cada província, que seran els encarregats de tramitar aquests assumptes, la qual cosa suposa un termini de demora afegit a causa de l’enorme càrrega de treball d’aquests jutjats.

Si vostè és un consumidor afectat i té clàusula sòl, li aconsellem reclamar si encara no ho ha fet, ja que la jurisprudència ha facilitat molt la via judicial i les possibilitats d’èxit són molt altes.

LES EMPRESES, PROFESSIONALS I AUTÒNOMS PODEN RECLAMAR PER LES CLÀUSULES SÒL DE LES SEVES HIPOTEQUES

Una recent Sentència del Tribunal Suprem de data 11 de Març de 2020 ve a completar una altra del 2017 del mateix Tribunal i, per tant, crea Jurisprudència sobre la possibilitat de reclamar la nul·litat de les clàusules sòl de les hipoteques d’empreses , professionals i autònoms.

Per tant, des de Lladó Grup Consultor i des de l’àrea especialitzada en dret bancari, després de molt temps d’espera de una resolució del Tribunal Suprem sobre les clàusules sòl de les hipoteques signades per empreses, professionals i/o autònoms, ens posem a disposició per iniciar les accions legals per tal d’aconseguir la nul·litat de les clàusules sòl introduïdes indegudament en els contractes d’hipoteca i, per tant, que el tipus mínim deixi d’aplicar-se amb la devolució de les quantitats pagades indegudament.

A Lladó Grup Consultor disposem d’un equip especialitzat en dret bancari que li acompanyaran en tot el procés de reclamació i recuperació de l’import.

Clausula Sol empreses

icono telefon llado

TELÈFON

934 646 210

icono localización Lladó

OFICINES

Sant Domènec, 39-41 08911 – Badalona

Lladó Grup Consultor és un despatx amb més de 60 anys d’experiència, format per un ampli equip d’experts advocats, economistes i professionals, basat amb una qualificació i formació permanent que ens permet oferir als nostres clients un progrés econòmic, donant seguretat jurídica, minimitzant riscos i maximitzant el retorn de l’activitat dels nostres clients.