LES RETENCIONS EN L’IMPOST DE SOCIETATS

Fins a enguany en la declaració de l’Impost de Societats, la seva empresa havia de fer constar la totalitat de les retencions suportades, sense distingir el seu origen. Doncs a partir de la declaració del 2017, hauran de detallar els rendiments del capital mobiliari, de lloguer, de premis, etc.

Així, Hisenda ho té més fàcil per comprovar ràpidament si existeixen diferències entre les retencions declarades per les empreses retenidores (com són els models 193, 180, 184, etc) i les retencions deduïbles per les empreses.

Per tant, li recomanem que si percep rendiments sotmesos a retenció de diverses fonts, desglossi en la seva comptabilitat les retencions que suporti segons els rendiments que tingui, i així quan presenti la declaració de l’Impost de Societats ja disposarà d’aquesta informació desglossada.

A Lladó Grup Consultor comptem amb especialistes en l’àrea fiscal que li assessoraran en temes sobre l’Impost de Societats.

T’esperem a Lladó Grup Consultor

C7 Sant Domènec, 39-41

08911 – Badalona  consultor@lladogrup.com

www.lladogrup.com/arees-practica/area-fiscal/

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista