PENSANT EN DONAR EN VIDA UN BÉ A UN FAMILIAR?

És possible donar o regalar béns a familiars molt directes com són el cònjuge, ascendents i descendents, tributant en l’Impost de Successions i Donacions (ISD), i tributant a una tarifa molt reduïda, per part del beneficiari (el que rep el bé).

Però també es poden utilitzar estratègies per reduir el pagament de l’impost, com és fraccionar la donació en diverses vegades, sent convenient separar-les entre sí en un període de més de tres anys perquè no s’acumulin, i els tipus impositius siguin inferiors.

En comptes d’un bé, pot donar l’usdefruit del bé (dret a gaudir i als rendiments) i no la propietat, podent el beneficiari gaudir-lo i tenir dret als rendiments, com en el cas de donar un immoble llogat. És una forma de no perdre el control total sobre l’immoble i proporcionar per exemple a un fill una font d’ingressos mensuals, o bé un lloc on pot viure-hi sense pagar lloguer.

També es poden donar accions o participacions d’una empresa amb activitat, tenint dret a una reducció del 95% en el pagament de l’Impost de Successions i Donacions (ISD).

La tarifa de l’ISD, la donació dels primers 200.000 euros tributa en un 5%, de 200.000 a 600.000 euros en un 7% i per més de 600.000 euros en un 9%, sent el requisit de fer-ho mitjançant escriptura pública.

Lladó Grup Consultor comptem amb especialistes en l’àrea fiscal que li assessoraran en aquests temes.

T’esperem a

c/ Sant Domènec, 39-41

08911 Badalona – consultor@lladogrup.com

www.lladogrup.com/arees-practica/area-fiscal/ 

 

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista