Venda habitatge i reinverteix IRPF

VENGUI EL SEU HABITATGE, I REINVERTEIXI EN UN ALTRE SENSE TRIBUTAR EN L’IRPF

Vostè està interessat a canviar d’habitatge habitual per altre que cobreixi millor les seves necessitats i té dubtes de la tributació que pot suposar. En totes les operacions o transmissions que es facin, sempre hi ha impostos que actuen, com és el cas de l’IVA, l’ITP, la plusvàlua de l’ajuntament o l’IRPF.

Doncs en el cas de l’IRPF, en aquest supòsit de venda amb guany respecte al preu de compra, sigui la que sigui, si vostè reinverteix en altre habitatge que sigui l’habitual, aquest guany no tributa per IRPF si compleix uns requisits (amb bonificacions, sempre hi ha requisits a complir):

  • Per gaudir de l’exempció d’IRPF, la reinversió ha de fer-se en el termini de dos anys computats des de la data de la venda.

Aquest termini pot contar-se tant cap endavant com cap enrere,  o sigui comprar primer i vendre després dintre d’aquest termini.

  • Si no reinverteix tot el producte de la venda i fa una reinversió parcial, l’incentiu s’aplica de forma proporcional.

Per tant, l’IRPF pot ser nul i no serà un impediment per vendre i adquirir un nou habitatge.

Des de  Lladó Grup Consultor  un equip d’assessors fiscals l’informaran i assessoraran en temes tributaris.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista