Venta o alquiler obtener liquidez Llado Grup

VENDRE O LLOGAR UN IMMOBLE PER A OBTENIR LIQUIDITAT?

Hi ha empreses que venen o lloguen els seus immobles per a aconseguir liquiditat i abordar noves inversions. Són interessants aquestes opcions?

En la situació de crisi de l’empresa de manera transitòria o a més termini, si té en propietat l’immoble on realitza l’activitat, pot plantejar-se vendre l’immoble, per a aconseguir liquiditat i solucionar aspectes del negoci, com pot ser:

  • Reduir el finançament bancari i per tant la despesa d’interessos,
  • inversions per a realitzar un nou negoci i obtenir beneficis.

És una fórmula per a aconseguir liquiditat immediata a l’empresa venedora, que li pugui interessar a algun inversor i plantejar-se un compromís de lloguer durant diversos anys. En la mesura en què els estalvis per interessos, més la rendibilitat de la nova inversió superi el cost dels lloguers, l’operació pot considerar-se vàlida.

Però a més, per a garantir la continuïtat del negoci, serà necessari anar realitzant inversions futures, com és la renovació dels actius que vagin quedant obsolets. Per tant:

  • Quan calculi la rendibilitat de les inversions a realitzar per a veure si surt a compte vendre l’immoble, consideri la rendibilitat després d’amortitzacions i així es garantirà l’existència de fons suficients per a les renovacions.
  • Si es tracta d’un negoci estable, encara que deixi de posseir l’immoble, passarà a tenir un negoci no endeutat amb un valor superior.

Però si no vol desprendre’s de l’immoble i vol llogar l’immoble, parli amb la seva entitat financera de preferència i acordi fer un lease-back, és a dir, vostè li embeni la nau o local de negoci a l’empresa de lísing i aquesta la hi lloga amb una opció de compra al final del període pactat. Aconsegueix liquiditat per a l’empresa i a través de les quotes que pagui recuperarà la propietat de l’immoble.

Si hi ha immoble en propietat, es poden prendre decisions.

Un equip d’especialistes de Lladó Grup Consultor queda a la seva disposició per a resoldre-li qualsevol dubte i acompanyar-li en la gestió que requereixi la seva situació.