Cada vegada més es prodiguen les visites inesperades dels inspectors d’Hisenda i convé conèixer quins drets té el contribuent per defensar-se adequadament i com actuar, ja que pot evitar perjudicis econòmics significatius.

També parlarem de com detecta l’AEAT les irregularitats, fins on pot arribar la inspecció, terminis, autoritzacions necessàries, possible oposició, mesures cautelars, persones afectades i consells generals d’actuació.