Brexit sense acord

UN BREXIT SENSE ACORD?

La Comissió Europea ha fet balanç en la seva cinquena Comunicació sobre la preparació per al Brexit, i prèvia sol·licitud del Regne Unit, es prorroga el període de l’article 50 fins el 31 d’octubre del 2019.

En vista de la persistent incertesa al Regne Unit respecte a la ratificació de l’acord de retirada, un Brexit sense acord l’1 de novembre del 2019 continua essent una possibilitat, encara que no desitjada.

La Comissió ha arribat a la conclusió de que no és necessari modificar el fons de cap mesura i que continuen ajustant-se a la seva finalitat. La Comissió no preveu noves mesures de la nova data de retirada.

En un escenari de retirada sense acord, el Regne Unit, passarà a ser un tercer país sense disposicions transitòries, i tot el Dret primari derivat de la Unió Europea, deixarà d’aplicar-se en el Regne Unit,  això comportarà grans pertorbacions per als ciutadans i les empreses i tindria un important impacte econòmic negatiu, més negatiu per al Regne Unit que per els Estats membres de la UE-27.

Afectarà als drets de residencia i seguretat social dels ciutadans, duana, impostos indirectes (com l’IVA) i llocs d’inspecció fronterers, transport, activitats pesqueres, serveis financers, etc.

Els ciutadans de la UE que desitgin saber més sobre la manera de preparar-se per a un escenari de retirada sense acord, poden plantejar preguntes a European Direct. També poden trucar al telèfon gratuït 0080067891011 des de qualsevol lloc  de la UE i en qualsevol de les llengües oficials.

Des de Lladó Grup Consultor li oferim els nostres assessors fiscals per qualsevol dubte que li pugui sorgir sobre el Brexit i les seves afectacions.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista