Bon Assessor Crisi Lladó

UN BON ASSESSOR ÉS CLAU EN LES CRISIS

En les crisis es posen de manifest les activitats que són essencials per a les empreses i particulars. Una d’aquestes activitats essencials, és l’assessoria fiscal, comptable, laboral, jurídica, protecció de dades personals i unes altres. Són professionals que mitjançant el teletreball des del seu domicili, es connecten amb els seus clients per a ajudar-los a resoldre aspectes de la seva activitat empresarial com són les declaracions tributàries, Seguretat Social, ERTOS, etc. amb gran responsabilitat i treball.

La transformació digital es va accelerar i deixarà pel camí a empreses, però també a assessories i gestories que no s’adaptin, ja que els assessors cobren importància per diferents raons:

  • Anàlisi de riscos. Per a conduir a les empreses a prendre decisions adequades quant a la informació comptable, i així pagar legalment la menor xifra d’impostos, o aconseguir l’ajornament d’aquests.
  • Anàlisi financera. Les entitats financeres per a la concessió de crèdits a les empreses utilitza les liquidacions dels impostos presentats i això podria reduir la possibilitat d’aconseguir-los de no fer-se adequadament, minvant la capacitat de l’empresa per a fer front als seus compromisos de pagaments.
  • Anàlisi de viabilitat. Els assessors fiscals a més dels seus coneixements d’impostos, tenen una sòlida formació econòmica i comptable, que els permet analitzar la viabilitat de les empreses dels seus clients, fins i tot si és el cas, aconsellar un possible tancament del negoci.
  • Relació amb les administracions públiques. Els assessors i gestors analitzen i presenten les altes i baixes de l’activitat a les administracions públiques, aconsellant als emprenedors en aquests temps tan complexos.

Aquests professionals s’adapten constantment a les noves activitats de les empreses, formant-se constantment per a donar resposta a aquestes noves necessitats, com és la col·laboració amb el director o gerent en la bona gestió empresarial.

A Lladó Grup Consultor li oferim l’assessorament de l’equip de professionals especialitzats per resoldre qualsevol dubte o tramitació.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista