Últimes Novetats Impostos

ÚLTIMES NOVETATS EN IMPOSTOS

Fem un resum de les últimes novetats que afecten a:

  • Impostos
  • Comptes anuals
  • Presentació de llibres en el Registre Mercantil

i altres, que han entrat en vigor el 28 de maig de 2020, segons RDL 19/2020.

Declaració de l’Impost de Societats

No s’altera el termini per a presentar la declaració de l’Impost de Societats, que de l’exercici 2019 el termini serà entre l’1 al 25 de juliol de 2020 quan l’exercici s’ajusta a l’any natural.

La novetat és que si a 25 de juliol de 2020 l’entitat no ha aprovat els comptes de l’exercici 2019, caldrà presentar la declaració amb els comptes anuals disponibles i si en aprovar-les posteriorment (perquè la normativa la permet) difereixen de les utilitzades en la declaració, l’entitat haurà de presentar una nova, fins al 30 de novembre de 2020 com a màxim, fent una complementària o rectificativa.

Es modifiquen favorablement les condicions dels ajornaments

Els ajornaments sense garanties, amb un màxim de 30.000 euros, de declaracions el termini de les quals va finalitzar entre el 13 de març i 30 de maig, el termini de 3 mesos sense interessos, ara s’estableix que no es devengaran interessos pels 4 primers mesos.

Tingui en compte els següents terminis:

  • El termini per a la formulació dels comptes anuals es modifica i per a l’exercici 2019, finalitza el 1/9/2020.
  • El termini màxim per a fer la Junta General de les companyies es redueixen i finalitzarà el 1/11/2020.
  • El termini per a legalitzar els llibres obligatoris de les societats, finalitzarà el 1/10/2020.

Continuaran aprovant-se modificacions tributàries segons evolucioni la crisi sanitària i l’informarem.

A Lladó Grup Consultor li oferim l’assessorament de l’equip de professionals especialitzats per resoldre qualsevol dubte o tramitació.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista