TRACTAMENT DE LA RETRIBUCIÓ DE SOCIS I ADMINSTRADORS

Destinataris: Inscripció gratuïta per clients Lladó Grup a Cambra Comerç

Administradors, socis i directius de societats.

Objectius:  

Informar dels aspectes laborals, mercantils i fiscals de persones amb poder de decisió.

Oferir consells concrets i molt pràctics, que li permetin afrontar les diferents situacions reals amb les que es trobarà mentre exerceixi el càrrec.
Si vostè és administrador, soci o directiu d’una societat de capital, té un conjunt de drets i obligacions que necessita conèixer, per fer una bona gestió de la seva funció.
Diferents normes legals regulen i afecten en l’acompliment del càrrec, com implicacions mercantils, laborals, de cotització a la Seguretat Social i fiscals amb certa complexitat, que convé conèixer com li afecten a vostè ja que van patint modificacions legals i interpretatives.

Programa: 

9:15 h Inici ponència

 • Conceptes i funcions.
 • Qualificació de les retribucions com: Soci, Administrador, Directiu, Treballador
 • Relació mercantil, laboral o professional?
 • Cotitzacions a la Seguretat Social.
 • Què diuen els estatuts de la societat?
 • Implicacions fiscals en quan: Tributació en l’IRPF, Retencions a practicar, en l’Impost de Societats
 • Què pensa Hisenda?
 • Canvis en la reforma fiscal de 2015.
 • Com afecta en l’Impost de Patrimoni, Successions i IVA?
 • Modificacions en la Llei de Societats de Capital. Per Llei 31/2014 , Sentència Tribunal Suprem de 26/02/2018
 • Societats de professionals.
 • Exemples varis.
 • Conclusions i consells pràctics.10:45 hPreguntes i debat

Ponent
Sr. Josep Cid Dacosta, Economista i Soci-Director Àrea Econòmica i Tributària de LLADÓ GRUP CONSULTOR

Ponències a diferents seus de la Cambra de Comerç:

 • Barcelona dia 20 de Juny 2018
 • Badalona dia 21 de Juny 2018
 • Granollers dia 27 de Juny 2018
 • Mataró dia  05 de Juliol 2018

Consultar la nostra agenda