Tipus reduïts habitatges

TIPUS REDUÏTS EN OBRES EN HABITATGES

El tipus d’IVA general és el 21%, però per a les obres de reparació o renovació parcial d’obra de paleta, sanejament, lampisteria, electricitat i pintura d’un habitatge pel seu propietari o inquilí que sigui persona física, serà del 10% (el pagament es redueix un 11%) amb la condició que el cost dels materials empleats siguin inferiors al 40% de l’import total, o sigui que a la factura els materials no poden superar aquest percentatge.

Sempre que es paguin menys impostos nos exigiran condicions, i si les complim, tindrem estalvis:

  • El destinatari dels serveis ha de ser qui utilitza l’habitatge pel seu ús particular o una comunitat de propietaris d’habitatges o majoritàriament d’habitatges.
  • La construcció o rehabilitació de l’habitatge hagi conclòs almenys dos anys abans de l’inici de les obres.
  • La persona que faci les obres si aporta materials, el seu cost no excedeixi del 40% de tota l’operació.

Aquestes condicions convenen acreditar-se mitjançant una declaració escrita, signada per la persona que faci ús de l’habitatge.

Les entregues amb o sense instal·lació  d’electrodomèstics tributaran sempre al tipus del 21%.

Consulti amb el seu assessor fiscal, a Lladó Grup Consultor li atendrem tots els seus dubtes.

 

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista