Tipos fiscalidad personal

TIPUS DE FISCALITAT PER A LES ATENCIONS ALS TREBALLADORS

Si la seva empresa considera adequat posar a disposició de forma gratuïta a tots els seus treballadors aigua, cafè, llet, galetes i fins i tot fruita per al seu consum durant la jornada laboral i així aconsegueix una millor harmonia entre els treballadors i entre aquests i l’empresa.

Li expliquem quin és el tractament fiscal d’aquests regals al personal:

  • IVA no deduïble. L’IVA suportat en la compra d’aliments per als treballadors no és deduïble, per la qual cosa aquest import es pot considerar com una major despesa per a la seva empresa.

En general aquests productes suporten tipus d’IVA del 10% o del 4% i no del 21% que és el tipus general.

  • Despeses deduïbles. Com es tracta de despeses que formen part dels usos i costums de la seva empresa respecte al seu personal, són deduïbles en l’Impost de Societats i com hem dit, no oblidi de computar també l’IVA com a major despesa deduïble.

A Lladó Grup Consultor li oferim l’assessorament d’un equip de professionals especialitzats en fiscalitat per resoldre qualsevol dubte

 

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista