Entrades

La digitalització: un catalitzador per a la igualtat de gènere

“La presència de dones en posicions de lideratge pot millorar el rendiment corporatiu” afirma un estudi de Institut Peterson (PIIE) finançat per Ernst & Young. El mateix, també assegura que aquelles empreses sense dones en posicions directives (un 60% del total de les enquestades) que passin a comptar amb almenys una representació del 30%, augmentarien un 15% més els seus ingressos nets.

En aquest cas, cal que aquestes empreses apliquin unes “polítiques que facilitin l’ascens de la dona“, com ara les quotes obligatòries de dones en comitès de direcció, facilitats de conciliació o programes de diversitat i suport al lideratge femení.

D’altra banda, Accenture conclou en un estudi sobre la dona i l’entorn digital de 2016 que, davant el mateix nivell de domini entre home i dona, són les dones les que optimitzen més aquestes plataformes online per ser més productives, potenciar la seva carrera o aconseguir un major equilibri entre la seva vida personal i professional.

Per això, María José Nebots, directora de Recursos Humans i Diversitat d’Accenture, sosté que “La digitalització és un catalitzador per a la igualtat”, i que “Administracions, institucions i empreses hem d’impulsar mesures que la multipliquin, amb entorns de treball molt més flexibles“.