Events

CursoCoachingNivel2 20200923

Curs d'eines de coaching nivell 2

Objectius del curs Objectius generals Augmentar el lideratge personal a través de la metodologia del coaching. Augmentar el lideratge d’equips a través de la metodologia del coaching Objectius específics …
CursoMindfulness 20200901

Curs de Mindfulness

Objectius del curs Objectius generals Dotar de les tècniques necessàries per augmentar els nivells de consciència, contribuint a gestionar millor els canvis, optimitzar la presa de decisions, gestionar les crisis i els…
CursoConduccionreuniones  2020

Curs de conducció de reunions

Objectius del curs Objectius generals Aprendre a planificar i dinamitzar les reunions perquè siguin eficaces. Objectius específics Aprendre i millorar els coneixements, les habilitats i les tècniques més adequades…
CursoComohablarpublico 20200709

Curs de Com parlar en públic

Objectius del curs Objectius generals Refermar la importància de l’ús correcte de la llengua amb una estructura clara de missatge. Dominar la preparació del contingut d’un discurs o comunicació per sintonitzar…
CursoResolucionconflictos 20200528

Curs de resolució de conflictes

Objectius del curs Objectius generals Ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible. Objectius específics Comprendre la naturalesa…
Cursoneurolinguística

Curs de programació neurolingüística

Objectius del curs Objectius generals Obtenir els aprenentatges més precisos per a la detecció i modificació de patrons en les relacions i experiències humanes. Objectius específics Aprendre a gestionar recursos…
Curso Inteligencia emocional

Curs Intel·ligència emocional (2a edició)

Objectius del curs Objectius generals Millorar la capacitació professional per poder utilitzar la intel·ligència emocional en el treball. Aprendre què és la Intel·ligència Emocional i quin impacte té a la nostra…