Events

CursoResolucionconflictos 20200528

Curs de resolució de conflictes

Objectius del curs Objectius generals Ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible. Objectius específics Comprendre la naturalesa…
resolució conflictes

Curs de Resolució de conflictes

Objectius del curs Objectius generals Ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible. Objectius específics Comprendre la naturalesa dels conflicte. Analitzar…