CONSELLS SI REP UNA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA

La seva societat està obligada a relacionar-se electrònicament amb Hisenda, i a rebre les notificacions per aquesta via (no en paper) i per això disposa d’una bústia electrònica habilitada per Hisenda denominada “Direcció Electrònica Habilitada” (DEH).

Li recordem els següents aspectes de les notificacions electròniques:

  • S’entenen produïdes en el moment que vostè entra a la bústia i accedeix al seu contingut.
  • Si l’accés no es produeix, també s’entenen produïdes les notificacions quan hagin transcorregut deu dies naturals des de la seva posada a disposició, i es considera notificada en aquest dia deu.

Tenint en compte aquest marge de deu dies, no vulgui avançar-se a accedir a les notificacions i comprovi si té algun impost a punt de prescriure en aquests dies, ja que podria produir-se la prescripció d’algun impost i per tant Hisenda ja no podria comprovar-ho.

Moltes vegades Hisenda apura el termini de prescripció de quatre anys a l’hora d’iniciar les seves actuacions de comprovació i per tant, Hisenda ja no podrà comprovar-ho.

Hi ha casos en que això no és així, i encara que esperi no li servirà per al·legar que l’han notificat fora del termini de la durada d’un procediment ja iniciat.

Tingui en compte també que si Hisenda ho creu convenient, també pot notificar en paper, tenint efectivitat l’esmentada notificació.

Seria convenient que el seu assessor fiscal li gestioni les notificacions per treure’n millor profit.

A Lladó Grup Consultor comptem amb especialistes en assessoria fiscal que li informaran en tot els temes referents a notificacions electròniques.

T’esperem a les nostres oficines

c/ Sant Domènec, 39-41

08911 – Badalona  consultor@lladogrup.com

www.lladogrup.com/arees-practica/area-fiscal/

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista