Compartir propietat

SI COMPARTEIX LA PROPIETAT D’UN IMMOBLE I VOL REPARTIR-SE’L

Si vostè és copropietari d’un o varis immobles amb familiars i altres persones, i pensen en repartir-se’ls, o bé vendre la seva part, l’expliquem com han de fer-ho per a que pagui el menys possible en impostos, però no faci una compravenda, ja que els hi sortiria molt car.

La forma és atorgar una única escriptura de dissolució de condomini i han de distribuir-los de la forma més equitativa possible, compensant econòmicament els excessos d’adjudicació en diners i s’estalviaran molts impostos.

Fixi’s en l’estalvi que li suposa:

  • ITP. No serà necessari pagar l’ITP del valor dels immobles com succeeix en les compravendes, i només hauran de pagar l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats (AJD), que serà d’entre el 0,5% i el 4,5% del valor dels immobles.
  • Plusvàlua de l’Ajuntament. Que es paga més segons l’antiguitat de l’immoble i d’aquesta forma no hauran de pagar-la.
  • IRPF. Ho haurà de liquidar si rep compensació en efectiu, però no haurà de liquidar-se si reparteixen els immobles i no hi ha compensacions.

En l’impost d’un sol immoble que s’adjudica un dels copropietaris, el que rep la compensació del diner, si que haurà de tributar en l’IRPF.

En conclusió, l’operació pot fer-se correctament i pagar pocs impostos.

A Lladó Grup Consultor disposem d’assessors amb àmplia experiència que l’assessoraran en tot moment i li acompanyaran en el procés.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista