Separe risgos empresa con Escision

SEPARI RISCOS DE L’EMPRESA AMB UNA ESCISSIÓ

Si la seva empresa realitza més d’una activitat i una d’elles es veu afectada per la crisi econòmica podent posar en risc l’altra activitat, a través d’una escissió pot separar els riscos de tots dos negocis i sense incórrer en costos fiscals, així evita que l’activitat menys rendible o sense rendibilitat, contamini a l’altra activitat.

Mitjançant una escissió aconseguirà salvar l’activitat rendible, sent també útil per al cas que en un futur es vulgui vendre un dels negocis.

Existeixen dues modalitats d’escissió segons la normativa mercantil:

Escissió total

La societat actual desapareix i es transmeten les activitats a dues societats noves o ja existents.

Escissió parcial

L’empresa segrega una activitat que s’assigna a una altra societat i l’existent continua amb una de les activitats que realitzava.

Els socis de la societat escindida reben participacions de la societat beneficiària en la proporció existent.

  • Motius econòmics. Perquè no hi hagi costos fiscals, cal que l’escissió es realitzi per motius econòmics vàlids i Hisenda ho considera quan la presa de decisions són independents, planificació individualitzada, la gestió de la comptabilitat per separat, separar el risc empresarial de les activitats, etc.

És a dir, que es poden complir sense problemes.

  • Aspectes fiscals. La normativa permet realitzar una escissió sense costos fiscals, ni en l’Impost de Societats, ni en l’IRPF dels socis. Tampoc en l’Impost de Transmissions Patrimonials en cap de les seves modalitats.

Com a conclusió, les empreses tenen un instrument mercantil per a separar les activitats que contaminen a l’empresa en la seva rendibilitat, salvant la continuïtat del negoci i l’escindida segueix el seu curs fins on pugui, podent acudir a la normativa mercantil per a donar una solució definitiva.

Un equip d’especialistes de Lladó Grup Consultor queda a la seva disposició per a resoldre-li qualsevol dubte i acompanyar-li en la gestió que requereixi la seva situació.