Responsabilitat Hisenda Administradors

HISENDA INTENTA COBRAR DELS ADMINISTRADORS

Cada vegada més Hisenda si no cobra els impostos de les societats, intenta cobrar-los dels administradors de les mateixes a través de la Derivació de Responsabilitat, per la que intenta cobrar els deutes impagats d’aquelles persones que prenen les decisions en les empreses, si no actuen amb diligència , o amb dol o mala fe.

Amb la situació de crisi que estem travessant, hi haurà empreses que no podran pagar els seus impostos i Hisenda segur que actuarà derivant la responsabilitat als administradors, sent un procediment que li està funcionant molt bé, documentant-ho de forma bastant completa, ja que té molta informació de les empreses i persones físiques i la utilitza amb bastant èxit.

La responsabilitat pot ser de dues formes bàsicament:

  • Subsidiària, abans de derivar la responsabilitat, ha de justificar la insolvència del deutor.
  • Solidària, actua sobre el deutor i ell o els responsables directament.

Hi ha persones que davant una situació d’insolvència de l’empresa, traspassa el seu patrimoni a familiars (fills, cònjuge, etc.) per a evitar que Hisenda els embargui, fent una donació o una compravenda simulada per exemple, o utilitzen comptes dels seus fills per a canalitzar les seves operacions i així evitar l’embargament dels saldos. Però sàpiga que en aquests casos Hisenda reacciona qualificant als familiars com a “col·laboradors necessaris” del frau realitzat pels administradors i els indica que han de pagar els deutes de la societat amb el seu patrimoni personal.

Aquests procediments de derivació de responsabilitat són complexos de defensar i són necessaris els consells d’un bon assessor fiscal que li indicarà com evitar aquests riscos, que a vegades són impensables.

Hisenda té molta informació i poder, per la qual cosa ha de ser molt cautelós.

A Lladó Grup Consultor li oferim l’assessorament d’un equip de professionals especialitzats per identificar els seus interessos i necessitats.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista