Requisitos jubilacion anticipada Llado Grup

REQUISITS PER UNA JUBILACIÓ ANTICIPADA?

En el 2011 es va aprovar la llei sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social per a intentar garantir el futur de les pensions públiques, va quedar establert un calendari pel qual l’edat de jubilació ordinària s’aniria retardant fins a aconseguir els 67 anys en 2027. Aquests canvis graduals han suposat que, en 2021, l’edat de referència per a abandonar el mercat laboral passa a ser 66 anys, sempre que no s’hagin cotitzat un mínim de 37 anys i tres mesos.

Què és la jubilació anticipada?

La jubilació anticipada es dóna quan el treballador es converteix en pensionista abans d’aconseguir l’edat establerta per al seu retir. La jubilació anticipada consisteix a sol·licitar la pensió pública de jubilació abans d’arribar a l’edat legal sempre que es compleixin uns requisits.

La normativa de la Seguretat Social estableix requisits diferents per a la modalitat de jubilació anticipada voluntària (triada lliurement pel treballador) o si es produeix a conseqüència d’un cessament involuntari.

Què és una jubilació anticipada voluntària?

La jubilació anticipada voluntària és aquella en la qual el treballador decideix posar fi a la seva vida laboral abans de l’edat legal de jubilació.

 • Cal tenir com a mínim 2 anys menys de l’edat de jubilació legal (l’edat s’eleva progressivament i en 2027 serà de 67 anys),
 • Estar d’alta o assimilat a l’alta en el moment de la sol·licitud,
 • La pensió resultant no pot ser inferior a la pensió mínima de l’edat ordinària.
 • i s’ha d’haver cotitzat un mínim de 35 anys.

 Què és una jubilació anticipada forçosa?

La jubilació anticipada forçosa és aquella que es produeix per raó externa a la voluntat del treballador a conseqüència d’una situació de reestructuració empresarial. En aquest últim cas, el treballador tampoc ha aconseguit l’edat de jubilació legal.

 • cal tenir 4 anys menys de l’edat de jubilació legal,
 • haver cotitzat un mínim de 33 anys,
 • i haver estat inscrit en les oficines d’ocupació com a mínim els sis mesos anteriors.

Quina pensió pública s’obté? 

La jubilació anticipada implica una retallada de la prestació equivalent a la de la jubilació en l’edat legal. Per a determinar la pensió resultant, es tenen en compte els anys cotitzats i el coeficient reductor que correspongui. La jubilació anticipada minvament la quantia de la pensió pública de jubilació en funció dels següents coeficients:

Reduccions en la jubilació anticipada voluntària

 • Període de cotització menor de 38 anys: 2% de coeficient de reducció.
 • Període de cotització entre 38 i 6 mesos i 41 anys: 1,875% de coeficient de reducció.
 • Període de cotització entre 41 anys i 6 mesos i 44 anys i 6 mesos: 1,7% de coeficient de reducció.
 • Període de cotització a partir dels 44 anys i 6 mesos: 1,625% de coeficient de reducció.

Reduccions en la jubilació anticipada forçosa

 • Període de cotització menor de 38 anys i 6 mesos: 1,875% de coeficient de reducció.
 • Període de cotització entre 38 anys i 6 mesos i 41 anys i 6 mesos: 1,750% de coeficient de reducció.
 • Període de cotització a partir de 41 anys i 6 mesos: 1,625% de coeficient de reducció.

Jubilació anticipada per a autònoms 

Per als autònoms els requisits generals són bàsicament els mateixos que per a la jubilació anticipada voluntària dels treballadors del règim general.

El Govern ha posat data per a la reforma de les jubilacions anticipades a Espanya, que amb la nova normativa seran més costoses per als qui abandonin el mercat laboral prematurament. Segons va confirmar el ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, l’enduriment es durà a terme per la via de l’aplicació dels coeficients reductors directament sobre la quantia de la pensió i no sobre la base reguladors, com ocorre ara.

I l’Executiu espera posar en marxa en la primera meitat del pròxim any el sistema de cotització per ingressos reals per a autònoms, en la reforma del Reta que ja està negociant el Ministeri amb les associacions representants dels treballadors per compte propi.

A principis de 2022, es preveu tenir en funcionament el fons públic de pensions que promocionarà el Govern i gestionarà el sector privat per a promoure els plans de pensions d’empresa entre la classe treballadora, amb especial atenció a funcionaris, pimes i autònoms.

I en una última fase de la reforma de pensions, el Govern abordarà en la segona meitat de 2022 l’increment de les bases màximes de cotització.

Lladó Grup Consultor podem acompanyar-li i assessorar-lo a través dels nostres professionals en el procés de jubilacions.