Renovaciones desempleo Llado Grup

COM ES PRORROGUEN ELS ERTOS FINS A SETEMBRE?

A partir del dia 1 de juny de 2021 aquells treballadors que estan percebent la prestació per desocupació, bé per estar afectats per Expedient de Regulació d’Ocupació Temporal (ERTO), bé per altra causa, hauran de renovar personalment la inscripció o demanda d’ocupació (DARDE) que durant l’estat d’alarma realitzava d’ofici el Servei Públic d’ Ocupació de Catalunya.

També serà necessari per a l’accés a la Renda Activa d’Inserció (RAI), y en general per a tot el que vulgui o necessiti mantenir activa la inscripció o demanda d’ocupació, segons ha informat l’Administració.

Per fer-ho hauran d’efectuar la renovació personalment per alguns dels mitjans que el SOC posa a la disposició de totes les persones inscrites:

  • A través d’internet a la web del SOC.
  • Telefònicament, al 900 800 046.
  • Presencialment a l’Oficina de Treball amb cita prèvia.

La renovació es farà en la data que figura en el document justificatiu d’inscripció DARDO, normalment cada 90 dies mentre es mantingui la situació d’alta de la demanda.

Per accedir al Document d’Alta i Renovació de la Demanda d’Ocupació, DARDO, pot fer-se a través del tràmit “obtenir documents relacionats amb la demanda d’Ocupació” a l’apartat “Tràmits per a les persones“.

Finalment i per atendre presencialment els tràmits i gestions corresponents al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya cal demanar cita prèvia obligatòria al telèfon gratuït 900 800 046. L’horari d’atenció es de 8.30 a 14.00 hores.

Lladó Grup Consultor podem acompanyar-li i assessorar-lo a través dels nostres professionals de l’àrea laboral.

Llado Grup Cosultor

Albert Domènech

Àrea Laboral