gastos deducible reformas piso alquiler

REFORMES D’UN PIS DE LLOGUER

Si ha de reformar un pis per poder llogar-lo, serà una despesa deduïble dels ingressos. Tingui en compte el següent:

  • Les despeses de conservació són deduïbles fins el límit dels ingressos bruts (lloguer) i si a l’any en que es fan les obres no tenen ingressos, podran deduir-se en els quatre següents (amb el límit dels ingressos).
  • Perquè continuï així, l’immoble ha d’estar en expectativa de lloguer i justificar-ho d’alguna manera.
  • El criteri d’Hisenda és que pel temps en que no hi hagin inquilins, els propietari haurà d’imputar-se el 2% o l’1,10% del valor cadastral, com a renda presumpta.

En aquest últim cas, o sigui, si l’immoble està en expectativa de lloguer (podent provar-se amb l’encàrrec a una agència immobiliària que busqui inquilins), es pot defensar que el pis estigui afecte durant tot l’any, sense imputar-se les rendes presumptes durant el temps que està buit.

A  Lladó Grup Consultor  un equip de professionals l’assessoraran en tot el referent a lloguers d’habitatges.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista