Recomendaciones empresa Covid19 Llado

RECOMANACIONS PER EMPRESES DAVANT LA SITUACIÓ COVID-19.

La reacció adequada i a temps, als efectes de la pandèmia és la primera mesura a prendre per les empreses per a que l’efecte d’aquesta sigui el menys negatiu possible.

Anem a subratllar alguns aspectes o idees a considerar a la hora de la pressa de decisions encaminades a encarar la crisi econòmica derivada de la sanitària.

  1. En primer terme, s’ha de tenir en compte la possibilitat de comptar amb el teletreball, en la mesura del que sigui possible. Si la empresa es pot organitzar acollint-se total o parcialment a aquesta mesura, sense cap dubte que es poden reduir riscos de contagi i al mateix temps enfortir l’activitat del negoci.
  2. La creació de nous productes o serveis, que s’adaptin a les noves necessitats dels nostres clients pot convertir-se en una oportunitat per a la recuperació i inclús l’increment dels ingressos.
  3. L’explotació de noves plataformes de comerç digital ens permetrà ampliar la nostra possible cartera de clients, no existint límits geogràfics. Les empreses que no competeixin comptant amb aquest mitjà poden quedar-se fóra del mercat. Aquesta idea dona pas a la següent, que seria l’obertura de nous mercats, als que  s’hi pot accedir per aquest canal digital o per qualsevol altre.          Moltes de les empreses actuals han constatat que una eina clau davant d’aquesta crisi ha estat la tecnologia digital, aplicada als seus processos que, al mateix temps, també ha revertit en noves oportunitats de negoci.
  4. Es fa precís, sense dubte, reforçar la situació financera de la empresa. La baixa capitalització inicial de les empreses, així com l’excés de deute a curt termini poden portar-nos a no resistir el confinament patit i el que, potser encara es pugui produir.

 

A Lladó Grup Consultor li oferim l’assessorament d’un equip de professionals especialitzats per identificar els seus interessos i necessitats.