Rebaja alquiler local negocio Llado

LOCALS DE NEGOCI ARRENDATS: REBAIXA DEL LLOGUER PER CAUSA COVID19.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat, mitjançant el Reial decret núm. 34/2020 de 20 d’Octubre, una rebaixa de fins al 50% el lloguer dels establiments i locals comercials que tenen prohibit desenvolupar la seva activitat per les restriccions per a prevenir els contagis de Covid-19.

EL Reial Decret pretén preservar la voluntat de les parts per a pactar, mentre durin les limitacions per a obrir els establiments i/o explotar-los amb normalitat, una nova renda per a facilitar el manteniment dels negocis i evitar el seu tancament, però inclou noves regles en el cas de no aconseguir-se un acord entre les parts.

En cas de no aconseguir un acord entre la propietat i l’arrendatari, s’articula, automàticament, una taxació preestablerta que inclou diferents percentatges de rebaixa en funció del grau d’afectació sobre el negoci que hagin tingut les mesures per a frenar el coronavirus.

Es justifica aquesta mesura en la necessitat de distribuir el cost econòmic de les mesures per a frenar la pandèmia i fa que no recaiguin només sobre els arrendataris (negocis).

Les mesures seran efectives des del moment en el qual l’arrendatari demani al propietari una modificació del contracte. A partir d’aquest moment s’inicia el període de negociació i l’arrendador no pot passar factures a l’inquilí fins que s’arribi a un acord o s’apliqui la rebaixa establerta.

El Decret llei estableix que en el cas de les activitats que tenen suspesa la seva activitat, la renda i les despeses es redueixen en un 50% enfront de les vigents mentre duri aquesta situació. L’arrendatari pot exigir al propietari que es cobri les rendes i altres despeses vençudes de les garanties que obrin en el seu poder, excepte de la fiança legal obligatòria.

En cas de restricció parcial de l’activitat, les rendes s’han de reduir en una proporció igual a la meitat de la pèrdua de l’espai útil de l’immoble, mesura tant en aforament com en horaris.

El lliurament a domicili o recollida de productes a la botiga no afecta aquestes les reduccions previstes.

Si les restriccions al lloguer imposades en aquesta normativa s’allarguen més de tres mesos, l’arrendatari podrà rescindir el contracte sense penalització, sempre que realitzi el preavís amb una antelació d’un mes.

Aquestes mesures no contemplen cap aspecte respecte a la renovació dels contractes al seu venciment i, per tant, en cas de contractes que vencin en breu, la capacitat de negociació de l’arrendatari, segons el que es disposa en aquest Reial decret, pot quedar coartada perquè existeix el risc que a l’extinció del contracte, el propietari no renovi el contracte o pretengui unes condicions més severes.

Des de Lladó Grup Consultor podem assessorar-lo respecte a qualsevol problemàtica derivada del contracte d’arrendament.

Lladó Grup Consultor

Joan Lladó Chimenis

Advocat – Àrea Jurídica