Inspeccion sorpresa Hacienda Llado Grup

QUÈ FER DAVANT UNA INSPECCIÓ SORPRESA D’HISENDA?

Quan la Inspecció es presenta en una empresa amb una ordre judicial, pot accedir a totes les seves dependències, incloses les que tenen el caràcter de “domicili constitucionalment protegit”, com és la direcció i administració o per a la custòdia de documents.

En canvi si la Inspecció només porta una autorització del delegat o del director de departament d’Hisenda, només podran accedir a les instal·lacions obertes al públic (com la recepció) o a zones en les quals es desenvolupa l’activitat laboral o comercial, però se li pot impedir l’accés al “domicili constitucionalment protegit”. I si no porta cap autorització, se li pot impedir l’entrada a l’empresa i si és el cas, ni a la zona pública.

Si ve la Inspecció amb una ordre judicial per a dur a terme la seva actuació, no tot està perdut, perquè ha de complir uns certs requisits, per la qual cosa és important verificar-los i si s’incompleix algun dels requisits, l’autorització judicial obtinguda no haurà estat vàlida i es podrà reclamar la seva nul·litat.

Requisits per una Inspecció amb Ordre Judicial 

  • Idoneïtat.

Cal que l’entrada sigui útil per a dur a terme la comprovació, perquè pot haver-hi altres mitjans.

  • Necessitat

Hisenda ha de justificar-li al jutge que no existeixen altres mesures alternatives per a aconseguir la mateixa finalitat, ja que l’objecte no és facilitar-li el treball a la inspecció.

  • Proporcionalitat.

Han d’acreditar-se indicis concrets de defraudació tributària, i també que la seva gravetat justifica violar un dret fonamental com és el domicili constitucionalment protegit.

Cal entendre que l’ordre judicial només s’ha d’utilitzar en casos extrems i molt concrets, encara que la Inspecció ja sap com aconseguir l’autorització judicial, però nosaltres verificarem tots els requisits amb intenció d’anul·lar les actuacions inspectores.

En Lladó Grup Consultor li oferim un equip de professionals especialitzats per assessorar-lo.

Lladó Grup Consultor

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista

Àrea Fiscal i Tributari