Sol3licita Concurs Creditors

QUAN CAL SOL·LICITAR CONCURS DE CREDITORS?

És habitual ,en els mitjans de comunicació, la notícia que es preveu que bastants empreses hauran de sol·licitar concurs de creditors, per tant, és convenient que vostè sàpiga quan és obligatori i així l’administrador, o els administradors evitaran possibles responsabilitats.

El primer que ha de conèixer, és que és una obligació legal que l’empresa afectada ha de complir (no és una opció) quan es troba en la situació que explicarem. Però a més és important fer-ho en termini, per a evitar com diem, que l’administrador incorri en responsabilitats.

En general succeeix quan l’empresa té problemes de liquiditat i no pot complir regularment amb les seves principals obligacions de pagament (insolvència). Si això succeeix, l’administrador té DOS MESOS des que coneix o hauria de conèixer aquesta situació, per a presentar la sol·licitud de concurs en el jutjat mercantil.

Existeix una altra opció en el mateix termini i és sol·licitar el que es denomina “preconcurs” regulat en l’article 5 bis de la Llei Concursal que consisteix en comunicar al jutjat que l’empresa ha iniciat negociacions amb els seus creditors per a intentar aconseguir un acord, com pot ser de refinançament. En el cas que en el termini de tres mesos no s’aconsegueixi un acord extrajudicial de pagaments, l ‘empresa , en el mes següent, ha de presentar concurs de creditors. L’avantatge d’aquesta comunicació és que mentre està vigent, els creditors no poden accionar contra la companyia, excepte el deute públic, i per tant dona tranquil·litat de poder negociar sense l’amenaça de demandes o execucions paral·leles.

La Llei Concursal presumeix unes situacions de la insolvència de l’empresa, com per exemple:

  • Impagats. L’empresa ha deixat d’atendre de manera general les seves obligacions de pagament, o sofreix embargaments que afecten de manera general al seu patrimoni.
  • Hisenda i Seguretat Social. Si deixa de pagar a aquests organismes durant tres mesos les seves obligacions de pagament.
  • Treballadors. Si durant tres mesos no paga salaris o indemnitzacions als treballadors.

Si vostè és administrador de la seva empresa, ha d’estar atent a aquestes situacions, ja que comença el comptador del termini de dos mesos (excepcionalment per la Covid19, aquest termini s’allarga fins el 31 de desembre de 2020) per a sol·licitar concurs i evitar responsabilitats. L’òrgan competent per a decidir i presentar el concurs és l’administrador, sense necessitat que s’aprovi en junta de socis, encara que és aconsellable que recolza la decisió.

Els concursos poden ser de liquidació perquè existeixen més deutes que béns per a liquidar l’empresa, o de continuïtat amb l’esperança d’arribar a acords amb els creditors i refer l’activitat de l’empresa.

Deixeu-vos aconsellar per professionals experts.

A Lladó Grup Consultor li oferim l’assessorament d’un equip de professionals especialitzats per identificar els seus interessos i necessitats.