Delicte fiscal

QUAN ES COMET UN DELICTE FISCAL?

Quan un contribuent defrauda més de 120.000 euros de quota d’un impost i any i Hisenda ho detecta, pot ser condemnat per delicte fiscal i ha de remetre l’expedient al Ministeri Fiscal.

Aquest import, com diem,  ha de referir-se a un impost concret i en un període de 12 mesos.

Com exemple, si en un any es deixen de declarar 100.000 euros de retencions i es dedueix incorrectament un IVA de 80.000 euros, no existirà delicte fiscal encara que el total superi els 120.000 euros, ja que no són d’un únic impost.

A més, per a que existeixi delicte fiscal és necessari que hagi existit intenció de defraudar, com és el cas d’ocultació d’ingressos o existència de factures falses, i no serà delicte quan es consideri deduïble una despesa real i no ho sigui, i això encara que se superi la xifra de 120.000 euros.

Les penes per delicte fiscal són econòmiques i de presó, que dependrà de si ets persona física o jurídica.

  Delicte normal Delicte agreujat
Persona física Presó d’1 a 5 anys i multa d’1 fins a 6 vegades el defraudat. Presó de 2 a 6 anys i multa del doble fins 6 vegades el defraudat.
Persona jurídica Multa d’ 1 a 2 vegades el defraudat. Del doble a 4 vegades el defraudat.

Encara que Hisenda derivi l’expedient al Ministeri Fiscal, continuarà amb el seu procediment, emetent una liquidació provisional que el contribuent podrà pagar o sol·licitar el seu ajornament o suspensió judicial (no podrà recórrer-la).

El termini de prescripció és de cinc anys, si hi ha delicte fiscal i deu anys en el cas de delicte agreujat.

Eviti sempre possibles penes de presó, en cas de cometre un delicte fiscal.

A  Lladó Grup Consultor  un equip de professionals l’assessoraran en tots els punts referents als delictes fiscals.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista