Protocolo Familiar y acceso puesto trabajo

PROTOCOL FAMILIAR i ACCÉS A LLOC DE TREBALL

El protocol familiar és un document signat per tots els socis familiars en el qual es regulen qüestions sobre el funcionament de l’empresa familiar.

En aquest document es poden regular qüestions diverses com ara, qui o quines persones podran accedir a la direcció de l’empresa en un futur, si hi ha la possibilitat (i en quines condicions) de poder transmetre accions a persones externes al grup familiar o bé en quines circumstàncies els membres de la família poden ocupar un lloc de treball a l’empresa.

En relació a aquest últim punt, els requisits que acostumen a constar en el protocol familiar per poder desenvolupar una tasca en el negoci familiar són els següents:

  • Que els familiars que s’incorporin a l’empresa tinguin una titulació acadèmica o professional adequada per poder exercir les funcions i responsabilitats inherents al seu lloc de treball (formació universitària, idiomes etc.)
  • Que acreditin una experiència professional mínima en llocs similars en altres empreses no vinculades a el grup familiar
  • Que els treballadors membres de el grup familiar no superin un percentatge determinat del total de la plantilla

Així mateix, també s’acostuma a establir un rang salarial per nivell de responsabilitat, referenciat a la mitjana satisfeta per empreses de mida i sector similars.

Aquesta regulació permet evitar conflictes entre els familiars, contribuint així a la bona marxa de l’empresa.

Un equip d’especialistes de Lladó Grup Consultor queda a la seva disposició per a resoldre-li qualsevol dubte i acompanyar-li en la gestió que requereixi la seva situació.