Proteccio imatge corporativa empresa LLado

PROTECCIÓ DE LA IMATGE CORPORATIVA DE L’EMPRESA

Existeixen principalment tres signes distintius que ajuden a crear la imatge corporativa de l’empresa: el logotip, la marca i el nom comercial.

El logotip de l’empresa pot protegir-se per la via dels drets d’autor (propietat intel·lectual), ja que es considera com una obra plàstica, ja que el seu creador, pel sol fet de ser-ho, és el titular dels seus drets d’explotació.

La protecció del logotip com a obra de propietat intel·lectual dura tota la vida de l’autor més setanta anys després de la seva mort.

La denominació de l’empresa inscrita al Registre Mercantil és el nom amb el qual es relacionarà amb tercers en el seu tràfic jurídic, i aquesta denominació no és el mateix que la marca o el nom comercial.

La marca és el signe que distingeix els productes o serveis de l’empresa respecte dels productes o serveis d’altres.

El nom comercial és el signe que identifica l’empresa a efectes comercials.

El nom comercial pot coincidir amb la denominació social, però també pot ser diferent.

Per obtenir una màxima protecció de la imatge de l’empresa no n’hi ha prou amb protegir la denominació social que ja constarà inscrita al Registre Mercantil, sinó que convé registrar la marca i el nom comercial a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM). La marca es registra per a una classe de productes i serveis, de manera que es poden registrar marques idèntiques si designen categories de productes i serveis diferents. Si s’inscriu una “marca nacional”, la marca quedarà protegida només a Espanya; si, en canvi, es registra una” marca de la UE”, tindrà efectes en tots els països de la UE. Existeix la possibilitat de sol·licitar el registre de la marca  de manera agrupada i per tant amb una única sol·licitud, la marca quedaria protegida en diversos països. Aquesta opció de registre s’ha de tramitar a través de l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (http://www.wipo.int/portal/es).

El registre de la marca s’ha de  renovar cada deu anys i la manca d’ús de la mateixa durant cinc anys pot suposar la pèrdua de la protecció registral.

La denominació social, el nom comercial i la marca són independents del nom de domini, que s’ha de registrar a part. A l’hora de fer aquest registre es pot consultar si un domini està disponible en http://www.dominios.es/dominios/es/busca-tu-dominio  però el més aconsellable és utilitzar els serveis d’un professional expert.

 

A Lladó Grup Consultor li oferim l’assessorament d’un equip de professionals especialitzats per identificar els seus interessos i necessitats.