financiación empresa

PRESTI DINERS A LA SEVA EMPRESA I COBRI INTERESSOS

Avui els bancs no paguen interessos pels diners que depositem en els comptes, i aviat ens cobraran per tenir-ho allà. Per això, si la seva empresa necessita finançament bancària per a la seva activitat, per a un nou projecte, plantegi’s que siguin els socis els qui li presten diners i així aconseguiran interessos (l’interès legal és el 3%) que no aconsegueixen en el seu banc. Serà despesa deduïble de la seva societat estalviant-se el 25% de l’Impost de Societats i tot queda a casa, deixant de pagar interessos cars als bancs.

  • Els socis hauran de declarar aquest  ingrés en el seu IRPF, com una renda de l’estalvi, tributant entre un 19% i el 23% segons la quantia d’aquestes rendes. Com pot veure, l’estalvi global està entre el 2% i el 6% dels interessos meritats respecte al 25% de l’Impost de Societats.

Hauran de tenir una precaució i és en el cas que el soci tingui almenys un 25% del capital, doncs caldrà controlar la quantia del préstec.

  • Els tipus del 19% i el 23% només s’apliquen als interessos que corresponguin a la part del préstec que no superi tres vegades els fons propis de la societat (en la part proporcional que li sigui atribuïble al soci), ja que l’excés tributaria segons la taula o escala de l’IRPF.

És una manera de que els socis tinguin rendibilitat dels seus diners que no aconseguiran en els bancs, i la societat s’estalviarà costos financers.

Des de Lladó Grup Consultor li oferim els nostres assessors fiscals per qualsevol dubte que li pugui sorgir sobre com realitzar aquest procés amb la seva empresa.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista