PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A TREBALLADORS AUTÒNOMS

Té accés a la prestació qualsevol treballador per compte propi inscrit en el règim corresponent que es vegi afectat pel tancament de negocis a causa de la declaració de l’estat d’alarma o la facturació de la qual caigui en el mes un 75% respecte a la mitjana mensual del semestre anterior. En el cas d’alguns col·lectius com el règim agrari, de la mar – amb unes activitats molt estacionals- o de la cultura i l’espectacle, el període de càlcul s’adapta a les peculiaritats d’aquests sectors.

Per a sol·licitar-la no s’exigeix període mínim de cotització exigit per a altres prestacions, només és necessari estar en alta com a autònom en el règim corresponent i trobar-se al corrent de pagament de les cotitzacions socials. A més, és compatible amb qualsevol altra prestació de la Seguretat Social que el sol·licitant vingués percebent, com per exemple, orfandat o viduïtat, i fos compatible amb l’acompliment de l’activitat que desenvolupava.

La prestació té una quantia del 70% de la base reguladora, és a dir, un mínim de 661 euros en el cas dels quals cotitzen per la base mínima.

Amb l’objectiu de facilitar la tramitació d’aquesta prestació als autònoms que encara no estiguessin adscrits a cap mútua, la setmana passada el Consell de Ministres va aprovar un Reial Decret Llei pel qual es permet que el puguin fer per a sol·licitar-la.

Els autònoms beneficiaris de la prestació que puguin obrir el seu negoci a l’inici de la desescalada continuaran percebent-la fins a l’últim dia del mes que finalitzi l’estat d’alarma. L’ajuda busca protegir la falta d’ingressos dels autònoms en aquesta situació excepcional i contribuir a la supervivència del seu negoci.

Badalona a 4 de Maig de 2020.

Joan Lladó Chimenis

Advocat