costos salarials

POT AUGMENTAR EL SOU SENSE COST PER A L’EMPRESA

Si té algun empleat de confiança i sap que paga de la seva butxaca una assegurança mèdica, així com transport públic des del seu domicili al seu lloc de treball o a l’inrevés, sàpiga que en una situació així pot augmentar-li el sou sense augmentar ni un sol euro els seus costos salarials.

La solució està en oferir al seu empleat com retribució en espècie aquests serveis que ell està pagant directament (el cost del transport, tiquets de menjars, serveis d’escola bressol, etc.), perquè si els paga la empresa substituint part del sou per aquests imports, no pagarà IRPF per ser retribucions en espècie que no tributen. Per tant, l’IRPF que el treballador deixarà de pagar serà un veritable augment salarial, sense cap cost per a l’empresa, mantenint el mateix cost de salari i cotització a la seguretat social.

Posant un exemple d’un empleat que cobra 35.000 euros anuals bruts, i cada any paga de la seva butxaca 2.000 euros i  1.000 euros pel transport públic per desplaçar-se al lloc de treball, si aquests serveis els paga directament l’empresa es pot estalviar uns 900 euros d’IRPF a l’any, és a dir, el seu sou augmenta en aquest import.

Li recomanem utilitzar les retribucions en espècie que no tributen en l’IRPF i els seus treballadors ho agrairan.

Lladó Grup Consultor disposem d’assessors amb amplia experiència per assessorar-li.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista