Plan Igualdad empresas

PLA D’IGUALTAT OBLIGATORI PER A EMPRESES

El passat dia 7 de març de 2019 es va publicar en el BOE el nou Reial decret llei 6/2019, sobre les mesures imminents per a garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral, que modifica alguns aspectes de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i home, amb l’objectiu de millorar els resultats obtinguts amb ella i aconseguir la igualtat de drets tant en el tracte com en la contractació del personal.

Amb aquesta nova regulació, es redueix de 250 a 50 el nombre necessari de persones en la plantilla d’una empresa perquè sigui obligatòria la negociació d’un pla d’igualtat. Recordem que, anteriorment, només era obligatori negociar-ho en empreses de més de 250 persones en plantilla.

 

Què és un Pla d’Igualtat?
Un Pla d’Igualtat és un conjunt de mesures ordenades, recollides després de dur a terme una anàlisi de la situació d’una empresa, que pretén aconseguir la igualtat entre dones i homes.

Qui està obligat a implementar plans d’igualtat?

Amb la finalitat de facilitar a les empreses aquesta adaptació, s’han establert períodes de transitorietat, que vénen determinats pel nombre de treballadors:

  • 1 any per a les empreses de 151 a 250 treballadors: 7 de Març de 2020.
  • 2 anys per a les empreses de 101 a 150 treballadors: 7 de Març de 2021.
  • 3 anys per a les empreses amb més de 50 treballadors: 7 de Març 2022.

Un incompliment de la normativa a partir del 2022 en una empresa amb 50 o més treballadors, Inspecció podrà obrir un expedient sancionador. Les multes poden arribar fins als 6.250€ en el seu grau màxim, sent una empresa sancionada una vegada, la inspecció tornarà a imposar més sancions fins que implanti el Pla d’Igualtat de forma definitiva.

Lladó Grup Consultor disposa d’un equip de professionals per acompanyar-li i assessorar-lo en totes les fases d’implantació del Pla d’Igualtat en la seva empresa.

Lladó Grup Consultor

934 646 210

consultor@lladogrup.com