Plan Control Tributario

PLA DE CONTROL TRIBUTARI 2020

S’han publicat les directrius del Pla General de Control Tributari i Duaner per a l’any 2020, fixant les línies d’actuació que portarà a terme Hisenda per prevenir i controlar el frau fiscal.

Destaquem algunes actuacions:

  • Es potenciaran les plataformes d’assistència virtual per a l’emplenament de les obligacions tributàries.
  • Es continuarà actuant sobre aquelles empreses inactives que han estat “abandonades” pels seus socis, forçant el tancament del Registre Mercantil amb la revocació del seu NIF.
  • Està previst un Pla especial de comprovació de contribuents que han estat consignant en les seves declaracions fiscals reiteradament bases imposables negatives (pèrdues) a compensar i deduccions pendents d’aplicar en l’Impost de Societats.
  • Està previst utilitzar connexions per vídeo o videoconferència per interactuar amb la Inspecció d’Hisenda els representants i assessors del contribuent.
  • Hisenda continuarà processant i explotant les dades que rep per les noves fonts d’informació (Sistema d’Informació Immediat-SII-, Informe País per País, intercanvi automàtic d’informació de comptes financers en l’estranger titularitat de residents a Espanya, etc.), així com la informació procedent d’altres administracions i de la Seguretat Social, amb l’objecte de detectar rendes no declarades.
  • Actuacions dirigides a evitar l’ús de Societats per a canalitzar rendes o derivar despeses de persones físiques per a reduir la tributació, com és el cas de Societats professionals.
  • Es continuaran fent anàlisi de sectors d’activitat, a fi de comparar-ho amb els contribuents i enviar-los una comunicació en la qual posen de manifest que les seves dades no s’ajusten als del sector i si no rectifica, podria tenir una comprovació d’Hisenda.

Convé prendre nota d’aquests apunts per evitar la visita no agradable d’Hisenda.

A Lladó Grup Consultor li oferim l’assessorament de l’equip de professionals especialitzats en fiscalitat per resoldre qualsevol dubte o tramitació.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista