Insolvent Pªfísica segona oportunitat

PERSONA FÍSICA INSOLVENT I LA SEVA SOLUCIÓ

Els empresaris persones físiques i professionals autònoms, així com els particulars si travessen moments complicats amb grans deutes que no puguin pagar als seus creditors, poden sol·licitar l’aplicació de la Llei de Segona Oportunitat, que és el concurs de creditors de les persones físiques (les societats tenen una altra Llei) perquè puguin sortir d’aquesta situació cancel·lant els seus deutes (començar de cap i de nou) i poden tornar a començar una altra vida sense aquests deutes.

Amb la situació que estem travessant de la crisi del Covid-19 s’estan multiplicant les sol·licituds de l’aplicació d’aquesta llei i no haver d’arrossegar tota la vida aquests deutes.

El text refós de la Llei Concursal RDL 1/2020, de 5 de maig, no ha solucionat l’exoneració de passius als deutes amb Hisenda i la Seguretat Social, ja que són deutes no exonerables, però el Tribunal Suprem en sentència de 2 de juliol de 2019 (STS núm. 381/2019), ja ha donat un toc d’atenció per a solucionar aquest problema i la Directiva Comunitària sobre exoneració i reestructuració de deutes, a transposar, com a molt tard, a mitjans del 2021, contemplen la solució a aquest problema.

Per a aconseguir el perdó dels seus deutes, la persona ha d’abonar els deutes no exonerables (fins a mitjans del 2021 que es transposa la directiva) i si no té liquiditat, complint un pla de reemborsament de cinc anys i transcorregut aquest període, el deutor sol·licitarà l’exoneració definitiva, pagant els imports que pugui assumir.

Les societats que tenen una situació de no poder pagar els deutes, poden acollir-se a la Llei concursal i així poder liquidar la societat als béns que tingui i fins on arribi, quedant alliberada d’aquests deutes si actua dins de la legalitat. Les persones físiques amb la Llei de la Segona Oportunitat, poden aconseguir una situació similar, és a dir, tornar a començar sense pagar els deutes si actua d’acord amb la Llei.

A Lladó Grup Consultor li oferim l’assessorament d’un equip de professionals especialitzats per identificar els seus interessos i necessitats.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista