Pagaments anticpats indemnitzacio Llado

PAGAMENTS ANTICIPATS I INDEMNITZACIÓ

Resulta molt habitual que en les compravendes de béns i serveis el proveïdor exigeixi un pagament anticipat i que es pacti el seu destí final en funció de si l’operació arriba a bon fi o no. D’aquesta manera, en cas que l’operació es realitzi amb normalitat, aquest pagament es considera a compte del preu final. No obstant això, en cas que finalment no es dugui a terme l’operació, el pagament realitzat es converteix en una indemnització a favor del proveïdor.

Aquesta operativa suposa conseqüències diferents de l’Impost sobre el Valor Afegit, ja que els pagaments anticipats meriten IVA i en canvi les indemnitzacions no.

En el supòsit dels pagaments anticipats, l’IVA es merita en el moment del seu cobrament per l’import efectivament percebut. Per tant, el proveïdor haurà d’emetre factura pel pagament anticipat repercutint l’IVA corresponent.

Per contra, les indemnitzacions no estan subjectes a l’IVA, ja que no constitueixen una contraprestació d’una entrega de béns o prestació de serveis, sinó que la seva finalitat és reparar els danys derivats de l’incompliment del contracte per part del comprador.

D’aquesta manera, si finalment el contracte es resol i el proveïdor fa seva la bestreta, l’impost repercutit s’haurà de retornar al comprador, donat que l’operació haurà quedat sense efecte. La indemnització constitueix una operació diferenciada, que té el seu propi tractament. En aquests casos, el venedor haurà de:

  • Emetre una factura rectificativa (abonament), anul·lant la bestreta per resolució de l’operació.
  • L’IVA repercutit inicialment serà retornat al client i el proveïdor el recuperarà de l’AEAT incloent-lo a la seva declaració com un menor IVA repercutit.
  • Paral·lelament, el proveïdor haurà d’emetre una nova factura per l’import de la indemnització, en aquest cas, sense meritar IVA.

Si necessita assessorament en concepte de la compravenda de béns i serveis, a Lladó Grup Consultor disposem d’un equip d’especialistes per a resoldre els seus dubtes i acompanyar-lo.

Lladó Grup Consultor

Mireia Brosa

Àrea Fiscal