Pago dietes treballadors

PAGA DIETES ALS SEUS TREBALLADORS?

Una vegada més, insistim en el concepte de dietes, perquè és un mecanisme de retribució que pot quedar exempt de l’IRPF, beneficiant-se el treballador i l’empresa.

Si la seva empresa paga als treballadors una compensació pels desplaçaments que facin per raó de la seva feina, no han de tributar:

  • Locomoció  Si el treballador es desplaça amb el seu vehicle, estarà exempt fins 0,19 euros per Km i si ho fa en transport públic, el que justifiqui.
  • Manutenció  Està exempt fins 26,67 euros per dia si no pernocta i pot arribar fins 91,35 euros diaris si el desplaçament és a l’estranger.
  • Estada En establiments hotelers estaria exempta qualsevol quantia que es justifiqui, encara que és necessari que sigui un municipi diferent de l’empresa i del seu domicili.

La justificació és amb qualsevol document, com poden ser pàrquing, restaurant, etc.

Si el centre de treball és itinerant, com per exemple la venda ambulant, també queden exemptes les dietes si no coincideix amb el municipi on viu el treballador.

Si la seva empresa es dedica a la construcció i contracta al treballador per obra determinada, aquesta obra serà el seu centre de treball i les dietes quedarien subjectes a l’IRPF. En canvi, si els desplaça a una altra obra quedarien exemptes.

El seu treballador pot percebre un retribució que al no tributar en IRPF, cobraria més en la nòmina per l’estalvi d’impostos i a l’empresa no li suposarà un major cost.

A Lladó Grup Consultor un equip de professionals l’assessoraran en tot el referent a dietes i els diferents mecanismes de retribució.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista