Pacte confidencialitat

PACTE DE CONFIDENCIALITAT AMB EL TREBALLADOR

A la seva empresa pot haver-hi empleats que tinguin accés a informació sensible del seu negoci, i el preocupa que en algun moment pugui revelar-la: projectes d’inversió o informació dels seus clients, com pot ser el comptable de la seva empresa. Doncs bé, sàpiga que li convé signar amb ell una clàusula de confidencialitat perquè és molt necessari per assegurar-se al màxim que no revelarà aquesta informació a tercers.

En principi el treballador té l’obligació de no revelar secrets de l’empresa, i si en algun moment els difon sense el seu consentiment, vostè podrà sancionar-lo per deslleialtat o per abús de confiança, tot i que encara que en alguns casos pugui resultar-li complicat valorar la gravetat dels fets a  efectes de sancionar al treballador, com pot ser un comentari de forma espontània d’una dada confidencial de la seva empresa,  a que un altre tregui un llistat complet de tots els seus clients.

El nostre consell és que el contracte de treball de l’empleat inclogui una clàusula en la qual reguli de forma expressa el deure de confidencialitat, i que li serveixi per convertir l’incompliment en una conducta sancionable.

Inclogui en aquesta clàusula les següents qüestions:

  • Indiqui quina informació es considera confidencial i acabi dient “… i qualsevol altre informació que, pel context en el qual ha estat coneguda per l’empleat, pugui ser considerada confidencial”.
  • Expressi també quines són les conseqüències de l’incompliment i reservi el seu dret a reclamar una indemnització per danys i perjudicis.

El pacte de confidencialitat no requereix contrapartida econòmica i pot pactar que la obligació de confidencialitat subsisteixi un cop finalitzi la relació contractual.

A Lladó Grup Consultor comptem amb un equip de professionals que li assessoraran.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista