Operacions Intracomunitaries ROI

SI COMPRA O VEN A LA UNIÓ EUROPEA HA DE DONAR-SE D’ALTA EN EL ROI

Si la seva empresa no realitza normalment compres de béns o serveis en altres països de la UE i pensa a fer-ho, s’ha de donar d’alta en el ROI i així evitarà que el seu proveïdor li repercuteixi l’IVA del seu país, el qual no seria deduïble aquí a Espanya i haurà de sol·licitar la seva devolució amb el model 360.

Per això és imprescindible que la seva empresa estigui inscrita en el Registre d’Operacions Intracomunitàries (ROI) i disposar de CIF IVA, que és l’espanyol que vostè ja té precedit de les sigles “ES”.

Ha de presentar-se una declaració censal (model 036) sol·licitant l’alta en el ROI i després de la presentació, pot ser que Hisenda li demani justificar els motius pels quals sol·licita l’alta, ja que existeixen en les operacions intracomunitàries molts fraus. Hisenda té tres mesos per a contestar, encara que sol fer-ho abans, però sigui previsor.

Si és la seva empresa la que facturarà un servei o lliurament de béns a una altra empresa de la Unió Europea, expedeixi la factura al seu client sense IVA espanyol, però ha de verificar que aquest client està inscrit en el ROI, a través de la pàgina web d’Hisenda.

Però tingui molt present que si compra béns o serveis a la UE, haurà d’auto repercutir-se l’IVA espanyol i veure si és deduïble, ja que si no ho és, segurament haurà d’ingressar l’IVA a Espanya en la liquidació periòdica.

Si necessita assessorament en concepte d’operacions intracomunitàries, a Lladó Grup disposem  d’un equip d’especialistes per resoldre els seus dubtes.

Lladó Grup Consultor

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista