Reclamación IRPH

OPCIONS PER RECLAMAR L’IRPH

Aquest dimarts 3 de març de 2020, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictaminar que l’Índex de Referències de Préstecs Hipotecaris, més conegut per les seves sigles IRPH, podria ser un clàusula abusiva inclosa en els contractes dels préstecs hipotecaris. D’aquesta manera, El Tribunal va determinar que ara seran els tribunals espanyols els encarregats d’avaluar cada cas d’hipoteca amb IRPH de manera individualitzada.

 

Què és l’IRPH, Índex de Referències de Préstecs Hipotecaris?

L’IRPH és un tipus hipotecari creat en 1990 com a “tipus mitjà de préstecs hipotecaris a més de tres anys, per a adquisició d’habitatge lliure, concedits per les entitats de crèdit a Espanya.” Aquesta mitjana s’obté de 3 índexs diferents: del resultat de les operacions dels bancs, del de les caixes i de la mitjana del sistema, sent una mitjana obtinguda dels preus de mercat, a client final.

Per què es reclama?

L’any 2009, la Unió Europea va instar al Govern espanyol a retirar els índexs IRPH del seu curs oficial a causa del seu alt grau de manipulació per part de la banca. Després d’establir un règim transitori i demoratorio, al novembre de 2013 el govern espanyol va establir que aquest índex deixés de ser oficial mitjançant la llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització, en la seva disposició addicional número 15.

Durant els mesos previs a la seva desaparició, els bancs van manipular aquest índex influint en ell, deixant a moltes hipoteques perpetuades a pagar quotes calculades sobre la base d’un índex establert entre el 3,8% i el 4,2% perquè la llei 14/2013 no va establir l’Índex Euríbor com a substitut, i per tant aquests índexs tan alts comparats amb la Euríbor es van quedar fixats de manera inamovible i fins a l’extinció de les hipoteques.

Sóc un afectat Quines opcions tinc per a reclamar?

Arran de la Sentència del TJUE, es pot procedir a reclamar davant els Tribunals de declaració de nul·litat de la clàusula de referència del tipus d’interès al IRPH en cas que la mateixa hagi estat inclosa sense la informació suficient que fes comprensible el mètode de càlcul de la revisió del tipus d’interès i, exigir la devolució dels imports pagats de més. Així mateix el client podrà decidir al fet que índex referenciar la seva hipoteca.

A Lladó Grup Consultor comptem amb un equip de professionals jurídics especialitzats per a defensar i recuperar els seus diners fent prevaler els seus drets.

Lladó Grup Consultor 

Àrea Jurídica

934 646 210