Credits per formacio Llado

NOVETATS EN CRÈDITS PER FORMACIÓ

Totes les empreses cotitzen a la Seguretat Social una part per a formació del personal (cursos presencials o telemàtics) que es relacionin amb l’activitat i necessitats de l’empresa, i la realitat és que moltes empreses no l’aprofiten.

Aquest crèdit anual per a gastar en formació (una bonificació), es calcula aplicant un percentatge a la quantia ingressada per formació professional durant l’any anterior, d’acord amb la següent escala:

Tamany de l’empresa

Percentatge
De 6 a 9 treballadors

100%

De 10 a 49 treballadors

75%

De 50 a 249 treballadors

60%

250 o més treballadors

50%

Les empreses d’1 a 5 treballadors compten amb un crèdit fix de 420 euros. Les de nova creació i les que obrin nous centres de treball en 2020 disposaran de 65 euros addicionals per cada empleat contractat.

A més del límit percentual, el cost per cada hora de curs bonificable no pot superar els 13 euros en cursos presencials ni els 7,50 euros per hora en tele formació.

També s’obliga les empreses a finançar una part de la formació, segons la seva grandària.

NOVETAT

Com l’estat d’alarma del COVID19 no ha permès continuar amb la majoria de les accions formatives, s’han adoptat algunes mesures:

  • Es permet impartir la part presencial de les accions formatives de manera telemàtica i el límit bonificable serà de 13 euros i no de 7,50 euros.
  • Els cursos suspesos per l’estat d’alarma, podran reprendre’s una vegada finalitzat aquest.
  • S’han flexibilitzat alguns terminis per a poder aplicar els incentius.

El cost dels cursos es recupera en el futur a través dels butlletins de cotització. Formi al seu personal sense cost, ja que es perd molts diners de la formació que no s’utilitza.

Si necessita assessorament i/o té dubtes a Lladó Grup Consultor disposem d’un equip d’assessors fiscals per a resoldre els seus dubtes.

Lladó Grup Consultor

Josep Cid Dacosta

Àrea Fiscal  Soci-economista