NOVES REDUCCIONS PER COBRAR D’HISENDA

Pot ser que l’afecti directament a vostè, o bé a un familiar o conegut que puguin cobrar diners d’Hisenda en determinades situacions personals. A partir del 5 de Juliol del 2018, s’han aprovat unes reduccions en la tributació d’IRPF, que es poden cobrar per avançat cada mes sense esperar a fer la declaració anual, i són:

1.- Es crea la deducció de 1.200 euros anuals per cònjuge no separat legalment amb discapacitat, sempre que no tingui rendes anuals – excloses les exemptes – que superin els 8.000 euros anuals i no tinguin dret a les deduccions per descendent o ascendent amb discapacitat, amb dret a l’aplicació del mínim per descendent o ascendent, respectivament.

2.- La següent deducció no és nova, sinó que s’amplia, i és el cas de la família nombrosa, que amplia en 600 euros anuals la quantia dels límits establerts per a les deduccions per família nombrosa, per cada un dels fills que formen part de la família que excedeixi de tres.

En el cas d’abonament avançat, l’increment es tradueix en 50 euros mensuals per cada un dels fills que excedeixi de tres, i si ja tenia sol·licitat l’abonament avançat de la deducció, l’Agència Tributària li abonarà sense haver de demanar aquest increment.

3.- Aquestes dues deduccions es tindran en consideració exclusivament els mesos iniciats amb posterioritat al 5 de juliol del 2018.

Si vostè ho desitja, podem ocupar-nos de fer la sol·licitud.

La deducció per maternitat de 1.200 euros anuals per fills menors de tres anys a la que tenen dret les mares que treballen, ara es podrà incrementar fins 1.000 euros addicionals en escoles bressol o centres d’educació infantil autoritzats.

A Lladó Grup Consultor comptem amb especialistes en l’àrea fiscal que li assessoraran en les noves reduccions.

T’esperem a Lladó Grup Consultor

C/ Sant Domènec, 39-41

08911 – Badalona  consultor@lladogrup.com

www.lladogrup.com/arees-practica/area-fiscal/

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista