Noves Mesures Tributàries

NOVES MESURES TRIBUTÀRIES RDL 15/2020

Estem acostumats als canvis constants en aquest estat d’alarma del COVID-19 i el 22 d’abril s’han pres noves mesures tributàries i entre les més destacades en matèria fiscal, tenim:

IVA:

  • S’han establert un tipus del 0% de l’IVA entre el 23 d’abril i el 31 de juliol de 2020 per a subministraments sanitaris per a destinataris entitats públiques i centres hospitalaris.
  • Per a facilitar l’accés a llibres, periòdics i revistes digitals, es redueix al 4% el tipus impositiu aplicable a aquests.

IMPOST DE SOCIETATS:

  • Poden optar a canviar el sistema d’ingrés de pagaments fraccionats de l’Impost de Societats de quota al sistema de base imposable l’any 2020:
    • Empreses amb facturació fins a 600.000 euros l’any 2019, els pagaments de maig, octubre i desembre.
    • Empreses amb facturació fins a 6 milions l’any 2019, però només el pagament d’octubre i desembre.

MÒDULS EN IRPF I IVA

  • Els empresaris que tributen en mòduls de renda i IVA, poden renunciar i passar a estimació directa i IVA General, presentant les declaracions del primer trimestre pels règims anteriors, però només per a l’any 2020, amb les conseqüències de documentació, llibres, etc.

Com a alternativa i sense renunciar al règim de mòduls, no hauran de computar, com a dies d’exercici de l’activitat els dies naturals en els quals hagués estat declarat l’estat d’alarma en cada trimestre.

Per exemple en el primer trimestre 18 dies menys, reduint així el pagament fraccionat.

Com el primer trimestre es pot declarar fins al 20 de maig, ja es poden tenir en compte aquesta reducció de dies.

  

GESTIÓ TRIBUTÀRIA I TERMINIS

  • Les empreses que hagin sol·licitat el finançament especial per a facilitar el manteniment d’ocupació segons RDL 8/2020, complint una sèrie de requisits, les autoliquidacions que hagi de presentar entre el 20 d’abril i el 30 de maig de 2020 pot fer-ho sense ingressar-les, però, això sí, una vegada rebin el finançament, hauran de fer-les efectives en el mes següent i hauran de justificar-lo.
  • S’amplien els terminis de suspensió i interrupció que fins ara era fins al 30 d’abril o 20 de maig, ara s’entendran interromputs o suspesos fins al 30 de maig. Així, les liquidacions notificades abans o després de l’estat d’alarma, podran satisfer-se fins al 30 de maig. Els terminis de recursos es començarà a comptar el termini per a presentar-los des del 30 de maig.

A Lladó Grup Consultor li oferim l’assessorament d’un equip de professionals que estem seguint al minut les mesures aprovades pel Govern en l’Àrea de Fiscal i Tributària del despatx davant la situació del Covid-19.

Lladó Grup Consultor

934 646 210