HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES

Amb l’entrada en vigor l’1 de gener de 2018, es va aprovar un model de declaració que obliga a informar a les plataformes que intervenen en el lloguer d’habitatges amb finalitats turístiques.

No obstant, encara que sembla anar dirigit a les plataformes de lloguer vacacional per internet, es matisa “Qualsevol que sigui el canal a través del qual es comercialitzi o promocioni”, per tant, no exclou el lloguer per altre tipus de canal.

Obligats a informar:

Les persones i entitats que fan de mitjancers entre els cedents i cessionaris del ús d’habitatges amb finalitats turístiques.

S’ entén per Intermediaris, totes les persones o entitats que presten el servei d’intermediació, a títol onerós o gratuït.

Contingut de la declaració:

  • Identificació del titular de l’habitatge llogat de l’immoble, amb especificació de la referència cadastral.
  • Identificació de les persones.
  • Import percebut pel titular.

A Lladó Grup Consultor comptem amb especialistes en l’àrea fiscal que li assessoraran en aquests temes.

T’esperem a

c/ Sant Domènec, 39-41

08911 Badalona – consultor@lladogrup.com

www.lladogrup.com/arees-practica/area-fiscal/


Soci-Economista  

Josep Cid Dacosta