notificaciones electrónicas obligatorias

NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES OBLIGATÒRIES

Fa anys que les societats mercantils i altres entitats en general, estan obligades a relacionar-se obligatòriament amb totes les administracions públiques de forma electrònica. És a dir, tot tipus d’actes, recursos, escrits, etc. s’han de fer exclusivament de forma electrònica, i si es fa la presentació en paper serà rebutjat o bé sense cap efecte.

Adquireix importància en aquest aspecte, les NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES OBLIGATÒRIES (NEOS) amb l’Agència Tributària, obligant a cada entitat a comprovar dia a dia si existeix alguna notificació d’algun acte, ja que de no atendre-la es perdria la possibilitat de fer recursos per no estar-hi d’acord.

El nostre despatx ha rebut l’apoderament per gestionar tot el que està relacionat amb les notificacions electròniques de la major part dels nostres clients, i estem molt satisfets de que en els anys que portem ocupant-nos no hagi sorgit cap incidència en el seu funcionament.

També hem estat apoderats per fer el seguiment de la Diputació de Barcelona, que gestiona els tributs de molts ajuntaments.

Li recordem que s’encarregui a professionals de fer el seguiment de les notificacions, i de qualsevol tràmit de forma electrònica amb totes les administracions públiques, ja que disposem del coneixement i pràctica per a fer-ho d’una forma segura.

Lladó Grup disposem d’un equip de professionals amb àmplia experiència per assessorar-lo en tot el referent a la relació electrònica amb les Administracions Públiques.