Des dels seus inicis l’any 1955, a Lladó Grup Consultor, ens hem especialitzat en l’assessorament empresarial amb un ampli grup d’experts advocats, economistes i professionals ubicats a Badalona. La nostra vocació de servei al client, basada en la qualificació i la formació permanent de tots els advocats, economistes i professionals que integren la nostra firma, i complementada amb el constant desenvolupament i actualització dels mitjans tècnics, ens permet proporcionar a les empreses que assessorem les millors solucions a mida, tant legals , com fiscals, per maximitzar el retorn de les activitats dels nostres clients.

Lladó Grup Consultor és un consultoria empresarial formada per advocats, economistes i professionals amb àmplia i provada experiència i amb formació en assessoria jurídica, econòmica i tributària. Per a nosaltres és molt important que cada un dels membres del nostre equip estigui específicament format en l’àrea d’assessorament de la qual és responsable per a poder així donar el millor servei als nostres clients.

La Nostra Missió

Donar un servei global de consultoria a les empreses centrat en les mateixes i en les seves empresaris, que permeti el seu progrés econòmic, que doni seguretat jurídica, que minimitzi els riscos i que maximitzi el retorn de l’activitat dels nostres clients.

Visió

Ser reconeguts com la millor i més moderna solució legal, fiscal i tributària a les necessitats de qualsevol empresa, independentment de la seva branca de negoci, àrea territorial d’acompliment de l’activitat o grandària.

VALORS

ÈTICA

Actuem sota una concepció estricta de les bones pràctiques professionals, de l’honestedat i del compliment de les obligacions amb els nostres clients.

AGILITAT

Les necessitats dels clients son ateses de forma immediata, perquè la seva activitat no s’aturi en cap moment.

ANTICIPACIÓ

Ens anticipem als possibles problemes o canvis normatius perquè els nostres clients puguin prendre millors decisions.

INNOVACIÓ

La implementació de les noves tecnologies ens permet ajustar costos, ser més competitius, agilitzar processos i millorar la comunicació amb els nostres clients.

FORMACIÓ

Apostem per la formació contínua dels nostres professionals per seguir al capdavant d’un sector en constant evolució.