Des dels seus inicis l’any 1955, a Lladó Grup Consultor, ens hem especialitzat en l’assessorament empresarial amb un ampli grup d’experts advocats, economistes i professionals ubicats a Badalona. La nostra vocació de servei al client, basada en la qualificació i la formació permanent de tots els advocats, economistes i professionals que integren la nostra firma, i complementada amb el constant desenvolupament i actualització dels mitjans tècnics, ens permet proporcionar a les empreses que assessorem les millors solucions a mida, tant legals , com fiscals, per maximitzar el retorn de les activitats dels nostres clients. Lladó Grup Consultor és un consultoria empresarial formada per advocats, economistes i professionals amb àmplia i provada experiència i amb formació en assessoria jurídica, econòmica i tributària. Per a nosaltres és molt important que cada un dels membres del nostre equip estigui específicament format en l’àrea d’assessorament de la qual és responsable per a poder així donar el millor servei als nostres clients.

La Nostra Missió

Donar un servei global de consultoria a les empreses centrat en les mateixes i en les seves empresaris, que permeti el seu progrés econòmic, que doni seguretat jurídica, que minimitzi els riscos i que maximitzi el retorn de l’activitat dels nostres clients.

Valors

  • Formació – Apostem per la formació contínua dels nostres professionals per seguir al capdavant d’un sector en constant evolució.
  • Agilitat – Les necessitats dels clients són ateses de forma immediata , perquè la seva activitat no s’aturi sota cap concepte.
  • Innovació – La implementació de les noves tecnologies ens permet ajustar costos , ser més competitius , agilitzar processos, millorar la comunicació amb els nostres clients i, en general, ser més eficaços en la prestació dels nostres serveis.
  • Anticipació – Ens anticipem als possibles problemes o canvis normatius perquè els nostres clients puguin prendre millors decisions, en comptar amb tota la informació disponible.
  • Ètica – Per descomptat, totes les nostres accions es regeixen per una concepció estricta de les bones pràctiques professionals, de l’honestedat i del compliment de les obligacions adquirides amb els nostres clients.

Visió

Ser reconeguts com la millor i més moderna solució legal, fiscal i tributària a les necessitats de qualsevol empresa, independentment de la seva branca de negoci, àrea territorial d’acompliment de l’activitat o grandària.