Millora processos comercials Lladó

ESTRATÈGIA PER A MILLORAR ELS PROCESSOS COMERCIALS EN L’EMPRESA

En la mesura que el seu negoci i empresa evoluciona, és moment de plantejar-se la millora de les pràctiques comercials.

Revisar amb detall els processos actuals, poden ajudar a definir el que es fa, identificar les àrees de fortalesa i millora potencial i guiar-nos cap a solucions futures.

Ens permetem oferir-los diferents estratègies per a analitzar les seves operacions, i assegurar-se que continuïn tenint sentit per als moments actuals.

 1. Imagini’s que duplica la seva producció i pensi com ho faria, quins canvis.
 2. Cal mirar-ho a través de la lent de la rendibilitat, ja que ha de ser el primer objectiu.
 3. Torni a les seves fortaleses principals quant als productes, serveis o operacions.
 4. Accepti els canvis, ja que som criatures d’hàbits.
 5. Implementi una mentalitat de millora contínua i que tots contribueixin a revaluar els processos.
 6. Comuniqui’s amb el seu equip, ja que la comunicació sempre és clau.
 7. Establir panells de discussió i mèrits amb objectius que s’analitzin setmanalment o mensualment.
 8. Cal demanar suggeriments a l’equip sobre com l’empresa pot millorar.
 9. Revisi els resultats perquè dirà molt si el procés està funcionant o no.
 10. Configurar les tasques i les dates d’aconseguir-les.
 11. Fer seguiment de la responsabilitat dels empleats, els processos, les dates de creixement i la responsabilitat.

El bon funcionament del departament comercial és bàsic per a tenir ingressos, que és d’allò més important en l’empresa.

A Lladó Grup Consultor li oferim l’assessorament d’un equip de professionals especialitzats per identificar els seus interessos i necessitats.